Hijib Sulton

Ø HIJIB SULTON, supaya di tetapkan jabatan, atau suapaya di tingkatkan jabatan, atau supaya menjadi ketua/pemimpin dalam segala bidang, baik dalam urusan kerja/usaha atau di luar urusan kerja, dan supaya bisa ke pilih menjadi kepala desa atau ke pilih menjadi caleg dll. dan supaya di sayangi oleh orang-orang besar, seperti pejabat dll….